czdílčí kartografický elaborát, dílčí kartografický produkt
enintermediate cartographic document
frdocument m intermédiaire cartographique
gekartografisches Zwischenerzeugnis s
ruпромежуточный картографический продукт
skčiastkový kartografický elaborát
cz

dílčí kartografický elaborát, dílčí kartografický produkt

jednotlivý dokument (produkt), který vznikl v průběhu procesu výroby určitého kartografického díla (např. sestavitelský originál)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále