czdruhy kartografického zobrazení
entypes of cartographic projections
frtypes mpl de projection cartographique
gekartografische Projektionsarten fpl
ruвиды картографических проекций
skdruhy kartografického zobrazenia
cz

druhy kartografického zobrazení

rozdělení kartografických zobrazení podle jejich vlastností, charakteristik a zobrazovací plochy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále