czekvidenzita
enequal optical density
frdensité f optique égale
gegleiche optische Dichte e
ruодинаковая оптическая плотность
skekvidenzita
cz

ekvidenzita

čára nebo plocha stejné optické denzity na fotografickém materiálu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována