czetapizace vývoje map
endistinguishing evolution of map making
frclassement m de développement de cartes
geetappenweise Gliederung e der Kartenentwicklung
ruэтапы создания карт
sketapizácia vývoja máp
cz

etapizace vývoje map

členění vývoje map podle historických období (např. středověké mapy)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále