czfotolitografie
enphoto-lithography
frphotolithographie f
geFotolithografie e
ruфотолитография
skfotolitografia
cz

fotolitografie

rozkládání barev (mapy) fotografickou cestou s následnými kartolitografickými úpravami; cílem fotolitografie je získání tiskových podkladů reprodukované předlohy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále