czgeografie
engeography
frgéographie f
geGeografie e
ruгеография
skgeografia
cz

geografie

vědní obor, který zkoumá a vysvětluje geosféru a její složky (geosystémy)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále