czgeometrická generalizace
engeometrical generalization, geometric generalization (US)
frgénéralisation f géométrique
gegeometrisches Generalisieren s
ruгеометрическая генерализация
skgeometrická generalizácia
cz

geometrická generalizace

generalizační metoda, spočívající v geometrickém zjednodušování tvarů, obrysů a podrobností v mapě (např. vynechávání výstupků budov apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále