czizoplétový diagram
enisopleth graph
frdiagramme m isarithmique
geIsoplethendiagramm s
ruдиаграмма с изоплетами
skizopletový diagram
cz

izoplétový diagram

diagram s dvouosým pravoúhlým souřadnicovým uspořádáním, v němž hodnoty jsou vyjádřeny izoplétami

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále