czkartografická grafika
encartographic graphics
frgraphique m cartographique
gekartografische Grafik e
ruкартографическая графика
skkartografická grafika
cz

kartografická grafika

grafická úroveň zpracovávaného kartografického díla

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována