czkřivkový diagram
engraph
frgraphique m cartésien
geKurvendiagramm s
ruграфик
skkrivkový diagram
cz

křivkový diagram

diagram s dvouosým pravoúhlým souřadnicovým uspořádáním se zobrazením jedné nebo více funkcí pomocí křivek

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále