czkvalitativní generalizace
enqualitative generalization
frgénéralisation f conceptuelle
gequalitatives Generalisieren s
ruкачественная генерализация
skkvalitatívna generalizácia
cz

kvalitativní generalizace

generalizační metoda, spočívající v zevšeobecnění kvalitativních charakteristik prvků nebo jevů (např. změna rozdělení silnic z tříd silnic na silnice hlavní a vedlejší)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále