czkvantitativní generalizace
enquantitative generalization
frgénéralisation f quantitative
gequantitatives Generalisieren s
ruколичественная генерализация
skkvantitatívna generalizácia
cz

kvantitativní generalizace

generalizační metoda, spočívající v zevšeobecnění kvantitativních prvků a jevů na mapě (např. zmenšení počtu stupňů v použité velikostní stupnici)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále