czlícovací otvory
enregister holes
frtrous mpl de perforations de repérage
gePasslöcher spl
ruприладочные отверстия
sklícovacie dierky
cz

lícovací otvory

otvory vyražené v podložkách nosičů kresby (ve filmech, plastových fóliích, tiskových deskách apod.), sloužící k zajištění nuceného lícování v průběhu technologie zpracování mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována