cznormalizovaný formát
enstandardized size (of paper)
frformat m normalisé
geNormalformat s
ruстандартный формат
sknormalizovaný formát
cz

normalizovaný formát

vyráběný archový papír je normalizován ve čtyřech základních řadách, označených písmeny A až D; nejběžněji používanou je řada A, jejímž základním formátem je A0 o velikosti 841 x 1189 mm; menší normalizované formáty vznikají vždy dělením delší strany obdélníku na polovinu, tj. A1 má rozměr 594 x 841 mm, A2 rozměr 420 x 594 mm atd.; základní formát B0 má rozměr 1000 x 1414 mm, C0 rozměr 917 x 1297 mm, D0 rozměr 771 x 1090 mm, menší formáty vznikají půlením obdobně jako u řady A

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále