czortochromatická vrstva
enorthochromatic coating
frcouche f orthochromatique
georthochromatische Schicht e
ruортохроматический слой
skortochromatická vrstva
cz

ortochromatická vrstva

fotografická vrstva, citlivá k UV-záření a k modré a zelené viditelné části světelného spektra

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále