czprostorový diagram, stereodiagram
enspace diagram
frdiagramme m spatial, stéréodiagramme m
geRaumdiagramm s
ruпространственная диаграма, стереодиаграма
skpriestorový diagram, stereodiagram
cz

prostorový diagram, stereodiagram

diagram, vyjadřující vztah tří proměnných veličin

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována