czsíťový graf (mapy)
enflow diagram (of a map)
frschéma m d'opérations (de carte), ordinogramme m, graphe m de fluence
geNetzdiagramm s (der Karte)
ruплан-график (карты)
sksieťový graf (mapy)
cz

síťový graf (mapy)

grafické vyjádření průběhu výroby mapy, sestávající z dílčích produktů (uzlů grafu) a technologických operací (hran); slouží pro vyhledání kritické cesty výroby a po doplnění časových údajů jej lze použít pro její multiprojektové plánování

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále