czsložený kartogram
endouble cartogram
frcartogramme m double
gezweifaches Kartogramm s
ruдвойная картограмма
skdvojkartogram
cz

složený kartogram

tematická mapa se dvěma kartogramy, z nichž jeden využívá pro vyjádření jevu barevnou stupnici a druhý stupnici řídkých rastrů

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována