cztiskový formát
enprinting format
frformat m d'impression
geDruckformat s
ruформат издания; формат печатной поверxности
sktlačový formát
cz

tiskový formát

formát archu papíru, použitý při tisku na tiskovém stroji

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována