czvětrná růžice, kompasová růžice, směrová růžice
enwind -rose
frrose f des vents
geWindrose e
ruроза ветров
skružica vetrov
cz

větrná růžice, kompasová růžice, směrová růžice

grafické znázornění směrů světových stran, uváděné na kompasech

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále