czvětrný diagram
enwind -diagram
frdiagramme m anémométrique
geWinddiagramm s
ruанемометрическая диаграмма
skdiagram vetrov
cz

větrný diagram

vektorový diagram, který vyjadřuje v daném místě četnost nebo sílu směrů větru

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována