czdenzita, optická hustota
enoptical density
frdensité f optique
geoptische Dichte e
ruоптическая плотность
skdenzita, optická hustota
cz

denzita, optická hustota

veličina, používaná v senzitometrii jako měřítko reakce fotografické vrstvy na osvit (černání); je definována jako záporný dekadický logaritmus činitele odrazu světla, který je roven podílu zářivého světelného toku odraženého od tělesa k toku dopadajícímu (u těles pro světlo neprostupných) nebo jako záporný dekadický logaritmus činitele prostupu světla, který je roven podílu zářivého světelného toku z tělesa vystupujícího k toku dopadajícímu (u těles pro světlo prostupných)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále