czfotografická kopie
enphotographic print
frcopie f photographique
geAbzug r, Fotokopie e
ruфотографическая копия, фотографический отпечаток, фотокопия
skfotografická kópia
cz

fotografická kopie

kopie dílčího obrazu (mapy), vyhotovená optickým nebo kontaktním kopírováním na fotografickou vrstvu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována