czfotomechanická kopie, fotochemická kopie
enphotomechanical copy, photochemical copy
frcopie f photomécanique d'essai colorée
gefotomechanische Kopie e, fotochemische Kopie e
ruфотомеханическая копия, фотохимическая копия
skfotomechanická kópia
cz

fotomechanická kopie, fotochemická kopie

kopie dílčího obrazu (mapy), vyhotovená kontaktním kopírováním na fotochemickou (nefotografickou) vrstvu; používány jsou nejčastěji přírodní nebo syntetické koloidní látky, zcitlivěné ke světlu diazoniovými solemi (dříve se používalo zcitlivění šestimocnými solemi chromu)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále