czhloubka ostrosti objektivu
enfocus depth
frprofondeur f de champs d'objectif photographique
geObjektivtiefenschärfe e
ruглубина резкости объектива
skhĺbka ostrosti objektívu
cz

hloubka ostrosti objektivu

rozdíl vzdálenosti mezi nejbližšími a nejvzdálenějšími předměty, které objektiv zobrazí s přípustnou neostrostí

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále