czhranice areálu (na mapě)
enarea boundary (on a map)
frlimite f d'une aire (sur la carte)
geArealbegrenzung e (auf der Karte)
ruграница участка (на карте)
skhranica areálu (na mape)
cz

hranice areálu (na mapě)

obrysová čára, ohraničující takové plošné jevy na mapě, jejichž výskyt vykazuje shodnou kvalitu nebo kvantitu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále