czkartografická kurzíva, zpětná kurzíva
enbackward italics, left-slanted italics
fritalique m cartographique
gelinksseitige Kursive e
ruкурсив; картографический шрифт
skkartografická kurzíva
cz

kartografická kurzíva, zpětná kurzíva

levosklonné písmo; v kartografii se často používá pro popis vodních toků

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ON 88 0111 Polygrafické názvosloví. Písmo, písmařství a písmolitectví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována