czkartosyntagma
encartographic syntagma
frcartosyntagme m
geKartosyntagme e
ruкартосинтагма, картографическая синтагма
skkartosyntagma, kartografická syntagma
cz

kartosyntagma

kartografický znak, sestávající z kartografém a kartomorfém; v teorii kartografického jazyka jde o základní jednotku kartografické signiky a morfografie

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována