czkatastrální kartografie
encadastral cartography
frcartographie f cadastrale
geKatasterkartografie e
ruкадастровая картография
skkatastrálna kartografia
cz

katastrální kartografie

část kartografie zabývající se metodikou a technikami kartografického zpracování katastrálních map

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována