czsenzitometrická charakteristika
ensensitometric specification
frcaractéristique f sensitométrique
gesensitometrische Charakteristik e
ruсенситометрическая характеристика
sksenzitometrická charakteristika
cz

senzitometrická charakteristika

grafické vyjádření závislosti denzity fotografické vrstvy na jejím osvitu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována