czsenzitometrická křivka, gradační křivka
endensity exposure curve
frcourbe f sensitométrique
geGradationskurve e, Schwärzungskurve e
ruсенситометрическая кривая, кривая градации
sksenzitometrická krivka, gradačná krivka
cz

senzitometrická křivka, gradační křivka

křivka, vyjadřující senzitometrickou charakteristiku fotografického materiálu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále