czstátní hranice
enstate border
frfrontière f nationale
geStaatsgrenze e
ruграница государства
skštátna hranica
cz

státní hranice

čára na mapě, ohraničující území státu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále