czstátní hranice
enstate border
frfrontière f nationale
geStaatsgrenze e
ruграница государства
skštátna hranica
cz

státní hranice

čára na mapě, ohraničující území státu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována