czstranově převrácená kopie
enwrong-reading copy
frcopie f renversée, copie f en miroir
geseitenverkehrte Kopie e
ruзеркально-перевёрнутая копия
skstranovo obrátená kópia
cz

stranově převrácená kopie

kopie se stranově převráceným (zrcadelným, nečitelným) obrazem

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována