czstranově správná kopie
enright-reading copy
frcopie f à écriture directe
geseitenrichtige Kopie e
ruкопия прямого изображения
skstranovo správna kópia
cz

stranově správná kopie

kopie se stranově správným (čitelným) obrazem

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována