czanamorfní mapa
enanamorphic map
frcarte f amorphe
geanamorphosische Karte e
ruанаморфная карта, анаморфированная карта
skanamorfná mapa
cz

anamorfní mapa

tematická mapa, která není zkonstruovaná na geometrických základech, ale jejíž základní atributy (délky, plochy apod.) jsou úměrné např. počtu obyvatelstva, hustotě osídlení, na ukazatelích výroby apod.

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále