czareálová mapa
enchoropleth map
frcarte f d'extension d'un phénomène, carte f de zonation
geArealkarte e
ruкарта ареалов
skareálová mapa
cz

areálová mapa

tematická mapa, která zobrazuje různé charakteristiky jevů pomocí plošných (areálových) znaků v místech jejich výskytu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována