czhlavní paprsky zkreslení
enordinary distorstion rays
frrayons mpl principaux de déformation
geVerzerrungshauptstrahlen rpl
ruглавные лучи искажения
skhlavné lúče skreslenia
cz

hlavní paprsky zkreslení

hlavní a vedlejší osa Tissotovy indikatrix, vyznačující hodnoty maximálního a minimálního délkového zkreslení v daném bodě mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále