czkartografická licence
engrant of map reproduction rights
frlicence f cartographique
geKartenlizenz e
ruразрешение прав на издание карты
skkartografická licencia
cz

kartografická licence

listina (nakladatelská smlouva), opravňující nakladatelství, které licenci získalo, vydat autorsky chráněné kartografické dílo

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována