czmapa povrchové situace
enmining map of surface objects
frcarte f minière d'objets sur le terrain
geTageriss r
ruмаркшейдерская карта наземной ситуации
skmapa povrchovej situácie
cz

mapa povrchové situace

součást základní důlní mapy, zobrazující objekty a další údaje na povrchu potřebné pro důlní činnost

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále