czmapa vertikálních recentních pohybů
enmap of (Earth's) recent crustal movements
frcarte f de mouvements récents d'écorce
geKarte e der vertikalen rezenten Erdkrustenbewegungen
ruкарта современных вертикальных движений земной коры
skmapa recentných vertikálnych pohybov zemského povrchu
cz

mapa vertikálních recentních pohybů

tematická mapa, zobrazující izočarami nebo odstupňovanými barevnými plochami rychlost vertikálních pohybů zemské kůry (výškových změn zemského povrchu)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále