czmapa vlečky
enrailway siding map
frcarte f de rail de rapport
geIndustriegeleisekarte e
ruкарта железнодорожной ветки
skmapa vlečky
cz

mapa vlečky

tematická mapa velkého měřítka, která zobrazuje železniční vlečku včetně jejího připojení na celostátní dráhu, se všemi předměty a údaji potřebnými pro její provoz

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována