czmapa železničních tratí
enrailway lines map, railroad lines map
frcarte f des lignes des chemins de fer
geEisenbahnstreckenkarte e
ruкарта линий железных дорог
skmapa železničných tratí
cz

mapa železničních tratí

tematická mapa, zobrazující železniční tratě s jejich charakteristikami

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále