czMercatorova mapa
enMercator map, Mercator chart
frcarte f (en projection) de Mercator
geMercatorkarte e
ruкарта в проекции Меркатора
skMercatorova mapa
cz

Mercatorova mapa

mapa v konformním válcovém zobrazení (Mercatorově zobrazení) v normální poloze; používala se v námořní dopravě, neboť loxodroma se na ní zobrazuje jako přímka

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále