czodvětvová mapa
enbranch map
frcarte f de branche
geUntergruppenkarte e
ruотраслевая карта
skodvetvová mapa
cz

odvětvová mapa

tematická mapa, zobrazující podrobnější objekty, jevy a jejich charakteristiky důležité pro určité odvětví národního hospodářství (např. Silniční mapa ČR, Vodohospodářská mapa ČR apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále