czříční navigační mapa
enriver navigation map
frcarte f de navigation fluviale
geFlussnavigationskarte e
ruречная навигационная карта
skriečna navigačná mapa
cz

říční navigační mapa

tematická mapa, která zobrazuje říční tok s nejbližším okolím a objekty, jevy a jejich charakteristiky, které slouží plavební navigaci

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále