cztečková mapa
endot map
frcarte f de répartition (par points)
gePunktstreuungskarte e
ruточечная карта
skbodková mapa
cz

tečková mapa

tematická mapa, zobrazující prostorové rozmístění vybraných objektů, jevů a jejich charakteristik pomocí kvantifikovaných bodových mapových znaků

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále