cztechnologicko-kalkulační list (mapy)
entechnological and financial map documentation
frfiche f de calcul (de carte)
getechnologisches Kalkulationsblatt s (der Karte)
ruтехническо-калкуляционный лист (карты)
sktechnologicko-kalkulačný list (mapy)
cz

technologicko-kalkulační list (mapy)

součást projektové dokumentace kartografického díla, obsahující podrobné údaje o technologii jeho zpracování včetně tisku a knihařského zpracování, včetně časové a finanční kalkulace

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále