cztitulní list kartografického díla
entitle page of the cartographic publication
frpage f de titre de produit cartographique, feuille f de titre de produit cartographique
geTitelblatt s des Kartenwerkes
ruтитульный лист картографического произведения
sktitulný list kartografického diela
cz

titulní list kartografického díla

úvodní (titulní) strana kartografického díla, na níž je uveden název díla, nositel autorských práv, rok vydání a zpravidla i vydavatel a místo vydání

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále