cztrojrozměrná mapa
enthree-dimensional map
frcarte f tridimensionnelle, carte f en 3D, carte f en trois dimensions
gedreidimensionale Karte e
ruтрехразмерная карта
sktrojrozmerná mapa
cz

trojrozměrná mapa

mapa, která prostorově vyjadřuje zemský povrch (např. reliéfní mapa); fiktivní trojrozměrnou mapou je mapa anaglyfová, stereoskopická nebo holografická

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována